TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU METODE ALTERNATIVE DE PLATĂ

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU METODE ALTERNATIVE DE PLATĂ

TERMENI COMUNI DE UTILIZARE PENTRU EPS, IDEAL, PREZELEWY24, POLI, TRUSTPAY, SAFETYPAY, QIWI, MONEYBOOKERS, SEPA PAYOUT, SEPA DIRECT DEBIT, INSTANT TRANSFER, ASTROPAY, RABERIL PAYOUT

Următoarele dispoziții se aplică în plus față de orice Termeni specifici de Utilizare enumerați pentru Metode de Plată: eps, iDEAL, Prezelewy24, Poli, Trustpay și Safetypay.

– Partenerul Contractual urmează să conceapă procesul de comandă și prezența acesteia pe internet în așa fel încât Clientul este cu siguranță pe pagina online banking a băncii sale atunci când plasează transferul prin Metoda de Plată, și pe care Clientul poate să o recunoască prin afișarea URL-ului băncii în linia de adrese a browser-ului și revizuirea certificatului de siguranță. În special, Partenerul Contractual nu poate utiliza niciun iframe atunci când include metoda de plată în procesul de plată. Părțile înțeleg că termenul „iframe” desemnează o tehnologie prin intermediul căreia conținutul de internet este integrat în serviciul de internet al Partenerului Contractual, nefiind recunoscut pentru utilizatorul serviciului de internet, nefiind conținuturi proprii ale partenerului Contractual.

– Cu sistemul de metode de plată, PPRO creează doar posibilitatea Partenerului contractual ca clienții să poată iniția un transfer online prin intermediul băncii clientului în cadrul sistemului partenerului contractual sau al sistemului distribuitorilor săi. În plus, confirmarea de înregistrare a băncii este redirecționată Partenerului contractual, astfel încât să poată fi sigur că a avut loc o înregistrare pertinentă cu transmisia reușită a PIN și TAN. Executarea transferului bancar de către bancă și posibilitatea Clientului de a opri și/sau revoca transferul bancar fac obiectul Termenilor și condițiilor generale aplicabile ale băncii respective asupra cărora PPRO nu are nicio influență. Părțile sunt conștiente de faptul că Termenii și Condițiile Generale ale băncilor pot suferi modificări și în viitor.

– Partenerul Contractual cunoaște că, în prezent, tranzacțiile cu metoda de plată pot fi executate de majoritatea băncilor standard din țările enumerate în lista de prețuri. PPRO își rezervă dreptul de a oferi metoda de plată și în alte țări. Cu toate acestea, PPRO nu garantează că un client va putea efectua un transfer bancar din fiecare cont bancar din una dintre țările menționate mai sus sau din orice altă țară. În plus, PPRO nu garantează că tranzacțiile care pot fi efectuate în prezent cu metoda de plată prin bănci sau țări individuale vor continua să fie posibile și în viitor.

DEBIT DIRECT – TERMENI DE UTILIZARE

Metoda de plată „Debit Direct” este oferită de PPRO.

– Debit Direct este facilitată printr-un mandat de debitare directă prin care un client („Plătitorul”) autorizează Partenerul contractual („Beneficiarul”) să debiteze contul său pentru o sumă fixă, pentru orice factură viitoare sau pentru plăți recurente. Un astfel de mandat de debitare directă poate fi obținut de la un client în formă scrisă sau electronică. Partenerul contractual se angajează să prezinte debitele pentru încasare numai dacă i s-a furnizat mandatul corespunzător de debitare directă de la plătitor.

– PPRO nu verifică legitimitatea plăților de Debit Direct primite și orice tranzacție contestată de plătitor trebuie returnată acestuia sub formă de rambursare a plății. Partenerul contractual recunoaște că metoda de plată prin Debit Direct conține un risc inerent de rambursări ale clienților și, pentru a atenua un astfel de risc, PPRO are dreptul de a solicita o reținere de la Partenerul contractual. În plus, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Partenerul contractual, decontarea fondurilor de Debit Direct se amână o dată pe săptămână cu 10 zile.

– În cadrul mandatului de debitare directă, PPRO poate solicita în orice moment de la Partenerul contractual depunerea mandatelor de plată prin Debit Direct scrise sau electronice ale plătitorilor. De asemenea, PPRO poate solicita în orice moment dovezi ale conformității cu dispozițiile anterioare, iar Partenerul contractual va furniza aceste informații PPRO fără întârziere.

– Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, Partenerul contractual nu poate depune debite directe care depășesc maxim 250.000, 00 EUR într-o perioadă de treizeci de zile.

– Dacă o plată prin Debitare Directă este nejustificat inversată de către Partenerul contractual sau dacă debitul creanței dă eroare din motive imputabile Partenerul Contractual – în special din cauza creditului insuficient sau informațiilor despre cont incorecte din meniul de client – Partenerul contractual este obligat să asigure un nivel suficient de credit în cazul creditului insuficient, astfel încât suma restantă și respectiv taxă inversă și taxele terțe aplicabile ale băncii la care este deschis contul, precum și Taxele de procesare pot fi debitate nu mai târziu decât după 7 zile bancare.

– În cazul în care Partenerului contractual încalcă orice dispoziții prevăzute în această clauză sau dacă acești Termeni și Condiții sau indicatori de Rambursare de mai sus sunt standarde uzuale în domeniu acceptabile, PPRO poate refuza să execute debitarea directă depusă, și în mod rezonabil poate ajusta orice reținere și/sau poate refuza remiterea fondurilor. Alte cereri de despăgubire din partea PPRO pentru daune rămân neafectate.

– În cazul în care o debitare directă nu poate fi executată din cauza obiecției sau a unui credit insuficient, se aplică taxe obișnuite de taxare.

EPS-TERMENI DE UTILIZARE

Metoda de Plată „eps” este oferită de Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH, Stiftgasse 15-17/8, A-1070 Viena, Austria.

– Partenerul contractual cunoaște faptul că, în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale Austrian Gaming Act („Glücksspielgesetz”), acceptarea de mize pentru jocuri de noroc străine, precum și transferul unor astfel de mize din Austria este interzisă și poate face obiectul unor amenzi. Partenerul contractual confirmă și se angajează în mod expres față de PPRO că nu va utiliza eps pentru a accepta mize pentru jocurile de noroc străine sau pentru a transfera astfel de mize din Austria. Dacă terț invocă reclamații împotriva PPRO, ca urmare a încălcării dispozițiilor menționate anterior și de către Partenerul contractual, acesta din urmă despăgubește PPRO pentru toate costurile și plățile pentru daune compensatorii și va interveni și se va substitui în locul PPRO în orice acțiune introdusă împotriva PPRO.

– Partenerul contractual se va informa cu privire la limita actuală de tranzacție a EPS.

– O bancă participantă la eps își va asuma garanția pentru creditul transferurilor bancare online eps către conturile Partenerului contractual față de acesta din urmă numai dacă raportul de stare transmis este „OK”. O astfel de garanție nu se aplică transferurilor bancare online eps care sunt executate de client după și/sau în ciuda deschiderii valabile din punct de vedere legal a unei proceduri de faliment sau proceduri de compoziție cu privire la activele clientului. Pot exista restricții de timp privind disponibilitatea variantei garanției de plată, în special noaptea sau în weekend în timpul lucrărilor de întreținere solicitate de sistem. În cazul unei plăți viitoare (transfer programat) nu poate exista nicio garanție de plată.

iDEAL – TERMENI DE UTILIZARE

Metoda de Plată „iDEAL” este oferită de Payment Scheme Currence iDEAL B. V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, Olanda.

– Nu este permisă utilizarea iDEAL pentru stabilirea identității persoanelor și a vârstei acestora. Dacă iDEAL este totuși utilizat în acest mod, Partenerul contractual trebuie să plătească PPRO taxele relevante pentru fiecare tranzacție în funcție de lista actuală de prețuri.

– Partenerul contractual și Comercianții relevanți sunt obligați să respecte cerințele stabilite în „Regulile și Regulamentele iDEAL” și Ghidul de integrare a comerciantului iDEAL al iDEAL B.V. care poate fi obținut direct de la PPRO la cerere. Partenerul contractual este de acord să respecte și să urme orice prevederi relevante ale regulilor și regulamentelor iDEAL, precum și ale ghidului de integrare a comerciantului iDEAL și să se asigure că comercianții săi le respectă, dacă este cazul.

PREZELEWY24 – TERMENI DE UTILIZARE

Metoda de plată „Przelewy24” este furnizată de DialCom24 Sp. z o. o.

– Metoda de plată „Przelewy24” nu poate fi utilizată pentru bunuri și servicii ilegale sau oferte pornografice, medicamente eliberate pe bază de rețetă și arme.

POLI – TERMENI DE UTILIZARE

Metoda de plată se numește „POLi” și este oferită de Centricom Pty Ltd, Suite 1, 600 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria, 3000.- Partenerul contractual se va informa și, dacă este cazul, se va asigura că comercianții săi rămân informați cu privire la limitele tranzacțiilor curente ale Poli.

TRUSTPAY – TERMENI DE UTILIZARE

Partenerul contractual va urma instrucțiunile PPRO cu privire la integrarea tehnică a serviciilor Trust Pay în portalurile și aplicațiile software ale sale și ale comerciantului său.

– Partenerul contractual va permite accesul la portalurile sale respective către PPRO prin observare manuală sau „spidering” automat sau alte tehnici de căutare automată pentru a confirma exactitatea conținutului. Cu toate acestea, PPRO nu are nicio obligație de a monitoriza exactitatea portalurilor Partenerului contractual și/sau ale comerciantului său.- Partenerul contractual se va asigura că acordul său comercial standard conține dispoziții pentru rezilierea contractului cu efect imediat, în cazul în care un comerciant încalcă standardele comerciale ale TrustPay.

– Partenerul dontractual sau comercianții săi nu au voie să vândă sau să ofere oricare dintre următoarele produse sau servicii: a) arme sau obiecte asociate, de exemplu arme, piese de arme, muniție, cuțite etc. b) produse financiare care seamănă cu o „schemă Ponzi”. c) produse sau servicii care încalcă orice drept de autor, marcă comercială, drept de publicitate sau confidențialitate sau orice alt drept de proprietate în conformitate cu legile oricărei jurisdicții. d) droguri ilegale și accesorii pentru droguri. e) comercianți de antichități online și vânzători de replici ale unor obiecte istorice. – Partenerul contractual sau comercianți nu pot fi înregistrați și nu pot avea un sedi social în oricare din următoarele jurisdicții: Angola, Belarus, Birmania, Republica Democrată Congo, Coasta de Fildeș, Eritreea, Etiopia, Guineea, Madagascar, Iran, Irak, Republica Populară Democrată Coreea, Liban, Liberia, Libia, Moldova, Maroc, Nepal, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Qatar, Sao Tome un Principe, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Siria, Trinidad Tobago, Turkmenistan, Zimbabwe, Yemen. – Partenerul contractual va coopera în orice moment (și se va asigura că și comercianții săi cooperează) cu PPRO pentru a investiga orice activitate suspectată ilegală, frauduloasă sau necorespunzătoare a unui partener, comerciant sau client. – Partenerul contractual se va asigura că comercianții săi dezvăluie în mod clar politicile lor de rambursare pe site-urile lor web respective.

SAFETYPAY – TERMENI DE UTILIZARE

Metoda de plată „SafetyPay” este o soluție globală, sigură de plată pe Internet, care permite clienților online ai băncii să facă achiziții online de la comercianți din întreaga lume și să plătească direct prin contul bancar local în moneda locală. Este oferită de SafetyPay Europa Entidas de Pago, S. A., Spania.

– Metoda de plata „SafetyPay” nu poate fi utilizată pentru servicii de jocuri de noroc, jetoane de jocuri de noroc sau credite de jocuri de noroc sau bilete de loterie cu excepția cazului în care Comerciantul le poate afișa în conformitate cu toate autorizațiile necesare de drept public din fiecare țară în care se oferă soluția de plată SafetyPays. În continuare nu va fi folosit pentru înregistrări de contrabandă; articole contrafăcute; bunuri puse sub embargo; droguri ilegale și accesorii; material ofensator, rasial sau insensibil cultural; conținut pentru adulți, materiale și/sau servicii, inclusiv, dar nu limitat la adult cărți și clipuri video, convorbiri telefonice pentru adulți, site-uri pentru adulți, servicii de companie/escortă, servicii de dating (cu orientare sexuală), anunțuri matrimoniale, diverse metode de divertisment pentru adulți; numerar; daune, pierderi, penalități sau amenzi de orice fel; costuri sau comisioane peste prețul normal al Comercianților de bunuri sau servicii (se aplică taxe) sau taxe pe care Clienții nu s-au aprobat în mod special; sumele restante, sau sume care acoperă returnate sau stop-cecuri de plată;vânzările realizate către terți sau entități care nu au contact direct cu SafetyPay;sumele care nu reprezintă bona fide vanzari de bunuri si servicii de catre Comerciant de afaceri (de exemplu, achizițiile de către Comerciant proprietari (sau membrii de familie ai acestora) sau angajați); tranzacții de afaceri ilegale; spălare de bani sau finanțarea activităților teroriste; sau orice alte elemente pe care SafetyPay le poate notifica periodic către IPSP și/sau comercianților.

QIWI – TERMENI DE UTILIZARE

Metoda de plată „QIWI” este un portofel electronic care permite clienților finali să configureze mai multe opțiuni de depunere și este oferit de QIWI Payments Services Provider Limited, EAU.

– Partenerul contractual va încorpora QIWI în mod prioritar și își va informa clienții cu privire la posibilitatea efectuării plăților cu QIWI prin publicarea informațiilor corespunzătoare în interfața sa.- Partenerul contractual se va informa despre limita actuală a tranzacției QIWI.

– Partenerul contractual nu trebuie să utilizeze metoda de plată „QIWI” pentru următoarele bunuri și servicii: Artefacte, obiecte istorice; folosit produse cosmetice; falsificarea de monedă; Medicamente și accesorii de droguri; dispozitive electronice considerate ilegale de către țara de reședință a consumatorilor; arme de foc; documente guvernamentale; mărfuri periculoase; organe și rămășițe umane; articole pentru încurajarea activității ilegale; dispozitive pentru deblocare; material ofensator; medicamente; pastile; articole interzise; jocuri mecanice; bunuri furate; ierburi, plante dăunătoare; înregistrări audio sau video ilegal/confidențiale; bunuri fără valoare de utilizare.

– Partenerul contractual va colabora cu PPRO pentru a investiga orice activitate suspectă ilegală, frauduloasă sau necorespunzătoare a clientului, inclusiv furnizarea oricăror informații personale referitoare la client, cum ar fi numele, data nașterii, adresa personală, documentația de identitate sau adresa și tiparele tranzacției.

MONEYBOOKERS – TERMENI DE UTILIZARE

Metoda de plată „Moneybookers” și/sau „Skrill Soluții” este un E-Portofel și este oferită de Moneybookers Limited și Next Generation Payments Limited, ambele cu sediul la Welken House, 10-11 Charterhouse Square,, Londra, EC1M 6EH, Marea Britanie, împreună denumite în continuare „Skrill”.

– Partenerul contractual va depune toate eforturile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că Moneybookers este integrat pe site-ul comercianților ca metodă de plată vizibilă.

– Partenerul contractual va contracta direct cu Skrill/Moneybookers. Partenerul contractual este obligat să respecte și să urmeze Termenii de utilizare actuali Skrill/Moneybookers disponibili la adresa http://www.moneybookers.com/pdf/terms/mb_terms_en.pdf.

PLĂȚI SEPA – TERMENI DE UTILIZARE

Plata SEPA permite Partenerului contractual să efectueze plăți autorizate în conturile bancare ale propriilor clienți care se află în zona unică de plăți în Euro.

– Pentru a executa o plată SEPA, Partenerul contractual trebuie să furnizeze următoarele detalii necesare tranzacției:a) numele clientului care este beneficiarul plății SEPA; b) suma de plată în EUR; c) IBAN-ul clientului care este beneficiarul plății SEPA; d) BIC-ul; e) scopul plății SEPA.

Detaliile incomplete sau incorecte ale tranzacției pot duce la întârzierea sau executarea incorectă a plăților SEPA pentru care PPRO nu va accepta nicio răspundere. PPRO are în orice moment dreptul de a refuza executarea transferurilor plăților SEPA. Partenerul contractual va furniza PPRO instrucțiunile sale autorizate pentru executarea plăților SEPA, inclusiv detaliile tranzacției de mai sus, prin intermediul API-ului PPRO.

– La primirea de către PPRO a unei instrucțiuni autorizate de la Partenerul contractual, o plată SEPA nu mai poate fi anulată sau revocată. În ciuda acestui fapt, Partenerul contractual poate încerca să anuleze o instrucțiune autorizată pentru o plată SEPA solicitând acest lucru în scris de la PPRO, care va percepe o taxă de procesare conform specificațiilor din Anexa 1. Fără a aduce atingere celor de mai sus, PPRO nu garantează că o astfel de cerere va duce la anularea efectivă a unei plăți SEPA sau la rambursarea unei tranzacții de plată SEPA.

– PPRO va executa instrucțiuni de plată pentru plățile SEPA în următoarele condiții:

  1. a) Partenerul contractual a furnizat detaliile necesare tranzacției prevăzute în clauza 35.2; și B) partenerul contractual menține o sumă adecvată de fonduri la PPRO pentru a permite plata sumei tranzacției de plată SEPA.

– În cazul în care condițiile din clauza 35.4 nu sunt îndeplinite, PPRO are dreptul să refuze executarea instrucțiunii de plată SEPA și/sau să facă o astfel de tranzacție sub rezerva primirii unui depozit de garanție de la Partenerul contractual. În orice moment, Partenerul contractual autorizează pe deplin PPRO să deducă suma oricărei tranzacții de plată SEPA din fondurile pe care PPRO le deține în beneficiul Partenerului contractual. PPRO nu își asumă nicio responsabilitate pentru menținerea de către Partenerul contractual a fondurilor adecvate în legătură cu instrucțiunile de plată SEPA. Prin prezenta, Partenerul contractual despăgubește și exonerează PPRO de toate pretențiile legate de utilizarea fondurilor clienților Partenerului contractual pentru plățile SEPA.

– Partenerul contractual se va asigura printr-un acord contractual scris cu propriii clienți că pentru fiecare plată SEPA obține de la client detaliile tranzacției prevăzute în clauza 35.2. În plus, Partenerul contractual se va asigura că pune dovada acestor informații la dispoziția PPRO în orice moment, la cerere.

– PPRO nu își asumă nicio răspundere față de Partenerul contractual pentru transferuri SEPA neautorizate, direcționate greșit sau întârziate, cu excepția cazului în care se poate dovedi că PPRO a determinat eroarea din cauza abaterii sale extrem de neglijente sau intenționate. În astfel de cazuri, orice pretenții ale Partenerului contractual sunt strict limitate la maximul sumei transferului SEPA care nu a fost executat. În nicio situație, PPRO nu va fi răspunzător pentru daune subsecvente sau pentru reclamații bazate pe evenimente imprevizibile sau consecințele acestora sau care nu ar fi putut fi evitate în ciuda exercitării prudenței cuvenite de către PPRO. – Partenerul contractual garantează că a obținut în orice moment informații complete privind identitatea clienților săi și că a verificat în mod adecvat aceste informații în conformitate cu legile aplicabile, în special cu privire la legislația aplicabilă împotriva spălării banilor. Partenerul contractual se obligă, la cerere, să furnizeze imediat PPRO următoarele informații și date cu caracter personal referitoare la clienții săi:

  1. a) numele complet, data nașterii, adresa de domiciliu; b) copia unui act de identitate emis de stat; c) copia actului cu adresa de domiciliu.

Partenerul contractual se va asigura prin angajament contractual scris cu clienții săi că va avea tot timpul dreptul de a transmite către PPRO datele și informațiile cu caracter personal prevăzute în această clauză.

SEPA DIRECT DEBIT – TERMENI DE UTILIZARE
SEPA Direct Debit (SDD) permite Partenerului contractual să colecteze fonduri din contul bancar al unui client din zona unică de plăți în Euro.

– Debit Direct SEPA este facilitată printr-un mandat de debitare directă prin care un client („Plătitorul”) autorizează Partenerul contractual („Beneficiarul”) să debiteze contul său pentru o sumă fixă, pentru orice factură viitoare sau pentru plăți recurente. Un astfel de mandat de debitare directă poate fi obținut de la un client în formă scrisă sau electronică. – PPRO oferă-opțional-administrarea mandatelor de debitare directă electronică unică pentru Partenerul contractual (pentru a fi utilizate pentru comercianții cu activitate de comerț electronic).

– În cazul în care Partenerul contractual alege să administreze mandatele de debitare directă pe cont propriu, acesta din urmă se angajează să prezinte debitele pentru încasare numai dacă i s-a furnizat mandatul corespunzător de debitare directă de la plătitor. Dacă o Debitare Directă este inversată de către Partenerul contractual sau Plătitor, sau dacă debitul unei creanțe nu reușește din motive imputabile Partenerului contractual – în special din cauza creditului insuficient sau a informațiilor insuficiente despre cont din meniul Clientului – Partenerul contractual este pe deplin și în mod necondiționat responsabil să plătească suma restantă, precum și orice taxe inverse aplicabile, orice taxe terțe aplicate de banca la care este deschis contul, taxe de procesare, nu mai târziu decât în termen de 7 zile bancare de la notificarea transmisă de PPRO.

– În cazul în care Partenerul contractual alege administrarea mandatului de debitare directă PPRO, PPRO va administra mandatele de debitare directă în conformitate cu normele și reglementările aplicabile Regulamentului UE nr. 260/2012 din 14.03.2012, după cum urmează:

  1. a) PPRO va crea un nou mandat de debitare directă pentru fiecare Plătitor al Partenerului contractual prin colectarea următoarelor date necesare pentru debitarea directă: i) datele de identificare ale mandatului (numărul de referință) ii) Data iii) Valoarea iv) Referința v) Numele și Adresa Plătitorului vi) codurile IBAN și BIC ale Plătitorului vii) Numele destinatarului plății viii) codurile IBAN și BIC ale destinatarului plății ix) Modalitatea mandatului de debitare directă: A) debitare directă recurentă, unică, prima, ultima, notă de debit de returnare b) PPRO folosește mandatul de debitare directă Cor1 (sistemul de transfer de debit rapid) ceea ce înseamnă că perioada AVIS este redusă la o zi lucrătoare, în cazul în care Plătitorul nu refuză debitarea directă într-o zi lucrătoare x) Nicio formă scrisă pentru mandatul de debitare directă. În conformitate du Regulamentul UE nr. 260/2012 care reglementează debitarea directă SEPA nu exista o regulă scrisă conform căreia mandatul de debitare directă trebuie sa fie în formă scrisă. Prin urmare, valabilitatea mandatului electronic de debitare directă SEPA este reglementată de termenii și condițiile băncilor colectoare. Banca de colectare a PPRO nu stabilește cerința unui mandat scris de debitare directă.

Partenerul contractual este responsabil pentru furnizarea datelor corecte dacă se află în posesia sa. PPRO va păstra mandatele timp de cel puțin 14 luni de la data emiterii. PPRO va trimite un e-mail de pre-notificare către Plătitor (clientul final al Partenerului contractual) format din următoarele informații:

  1. a) data debitării contului plătitorului b) suma care va fi debitată c) ID-ul mandatului (numărul de referință) și d) ID-ul creditorului (PPRO/comerciant)

Clientul va primi un e-Mail cu un link de la PPRO, astfel încât să poată accesa mandatul său oricând prin intermediul acestui link.

– PPRO nu verifică legitimitatea plăților de Debit Direct SEPA primite și orice tranzacție contestată de plătitor trebuie returnată acestuia sub formă de rambursare a plății. Partenerul contractual recunoaște că metoda de plată prin Debit Direct conține un risc inerent de rambursări ale clienților și, pentru a atenua un astfel de risc, PPRO are dreptul de a solicita o reținere de la Partenerul contractual. În plus, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Partenerul contractual, decontarea fondurilor de Debit Direct se amână o dată pe săptămână cu 10 zile. În cazul unei rambursări, Partenerul contractual nu are voie să predea din nou același Debit Direct SEPA.

– În cazul în care Partenerul contractual alege să administreze singur mandatele de debitare directă SEPA, PPRO poate oricând să solicite și să obțină de la Partenerul contractual depunerea mandatelor de debitare directă scrise sau electronice ale plătitorilor. PPRO poate, de asemenea, în orice moment să solicite și să obțină dovezi ale conformității Partenerului contractual cu dispozițiile precedente, iar acesta din urmă va furniza toate aceste informații către PPRO fără întârziere.

– Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, Partenerul contractual nu poate depune debite directe care depășesc maxim 500.000, 00 EUR într-o perioadă de treizeci de zile.

– În cazul în care Partenerului contractual încalcă orice dispoziții prevăzute în această clauză sau dacă acești Termeni și Condiții sau indicatori de Rambursare de mai sus sunt standarde uzuale în domeniu acceptabile, PPRO poate refuza să execute debitarea directă depusă, și în mod rezonabil poate ajusta orice reținere și/sau poate refuza remiterea fondurilor. În plus, în acest caz PPRO va avea dreptul la o reziliere extraordinară a contractului. Cererile suplimentare de despăgubire ale PPRO rămân neafectate.

– În cazul în care o debitare directă nu poate fi executată din cauza obiecției sau a unui credit insuficient, se aplică taxe obișnuite de taxare.

INSTANT TRANSFER – TERMENI DE UTILIZARE

InstantTransfer este o metodă de plată care, în principiu, poate fi utilizată de toți clienții finali germani cu acces la un cont bancar compatibil online.

– Partenerul contractual este obligat să se integreze InstantTransfer în propriul webshop sau să asigure integrarea InstantTransfer în magazinul virtual al comerciantului său. Cu Metoda de Plată InstantTransfer, PPRO redirecționează Clientul final al Partenerului contractual printr-un proces tehnic la site-ul de plată InstantTransfer unde Clientul final poate autoriza Tranzacția prin introducerea datelor sale online banking (PIN/TAN). PPRO notifică Partenerul contractual în cazurile în care un transfer bancar online a fost inițiat cu succes de către clientul final.

– Posibilitatea opririi sau retragerii unui transfer bancar online inițiat prin InstantTransfer, precum și durata de executare a plății face obiectul termenilor și condițiilor generale ale fiecărei bănci client final. Transferul bancar durează în general între 1 și 3 zile lucrătoare bancare. PPRO nu are nicio influență sau control asupra conținutului acestor Termeni și Condiții generale și nu poate împiedica modificările care pot sau nu pot fi periodic încorporate. Părțile contractuale iau la cunoștință că termenii și condițiile generale ale băncilor client final cu privire la utilizarea InstantTransfer se pot modifica în orice moment în viitor. Din aceste motive InstantTransfer nu este o metodă de plată  garantată și PPRO nu va fi răspunzătoare pentru executarea tranzacțiilor de plată InstantTransfer reamintite.

– Partenerul contractual cunoaște faptul că, în prezent, transferurile bancare online pot fi efectuate de majoritatea băncilor importante din Germania. Cu toate acestea, PPRO nu garantează în niciun fel că un client final va putea efectua un transfer bancar online din fiecare cont bancar din Germania folosind InstantTransfer. În plus, PPRO nu garantează că tranzacțiile care pot fi efectuate în prezent cu InstantTransfer prin intermediul băncilor individuale vor fi posibile în viitor.

– Transferul datelor sensibile ale clienților finali se face printr-o conexiune SSL securizată și criptată și este face obiectul unui standard de securitate a datelor foarte ridicat din PCI DSS 2.0.

CARD DE CREDIT – TERMENI DE UTILIZARE

Cardurile de credit dețin o poziție de top ca mijloc de plată în comerțul electronic. Motivele acestuia sunt un nivel ridicat de acceptare internațională și un grad ridicat de securitate. Pentru a utiliza soluția de card de credit, Partenerul contractual sau comercianții săi, după caz, necesită o relație cu o bancă achizitoare („Dobânditor”) care poate fi implementată prin PPRO. Soluția de card de credit PPRO acceptă plăți cu următoarele carduri de credit: Visa, MasterCard. – Când efectuați o plată cu cardul de credit la un comerciant, clientul introduce datele cardului său. PPRO se ocupă de comunicarea cu dobânditorul și furnizează rezultatul tranzacției Partenerului contractual. În urma unei tranzacții reușite, cardul clientului este debitat, iar PPRO (sau un dobânditor reținut de PPRO) plătește încasările minus reducerea și taxele suplimentare, după caz, Partenerului contractual. PPRO nu are control asupra verificărilor dobânditorului și transmite doar rezultatele.

– Prin semnarea acestui Acord, Partenerul contractual confirmă faptul că s-a informat cu privire la regulile și regulamentele Mastercard (care pot fi descărcate de la http://www.mastercard.com/de/haendler/index.html) și le acceptă în întregime. PPRO poate rezilia sau suspenda relația contractuală cu Partenerul contractual, cu efect imediat, dacă PPRO la propria sa discreție consideră necesar sau din cauza unei suspiciuni de încălcare a Normelor și a Regulamentelor organizațiilor de card de credit, din cauza apariției unui nivel crescut de rambursări, din cauza unor suspiciuni de acțiuni frauduloase din partea Partenerului contractual sau a unor suspiciuni de încălcare a legii de către Partenerul contractual și/sau dacă terții, în special organizații pentru carduri de credit, solicită luarea unor astfel de măsuri. Partenerul contractual recunoaște și acceptă că organizațiile pentru carduri își rezervă dreptul de a anula înregistrarea comercianților individuali, la propria discreție, în cazul apariției unui nivel crescut de rambursări sau altor încălcări ale Regulilor și Regulamentelor organizațiilor pentru carduri care pot fi descărcate de pe internet de la http://www.mastercard.com/de/haendler/index.html. PPRO nu este responsabilă pentru anularea înregistrării de către organizațiile de carduri, cu excepția cazului în care PPRO este singurul responsabil pentru actele care au determinat o astfel de anulare a înregistrării.

– Prin semnarea acestui Acord, Partenerul contractual este de acord ca părțile externe (de exemplu, organizațiile de carduri) și/sau PPRO să poată efectua auditul Partenerului contractual sau ai comercianților săi, în special în ceea ce privește factori precum: riscul de afaceri și potențialele încălcări ale prezentului Acord.

– Partenerul contractual se obligă să respecte limitele cifrei de afaceri care pot fi prescrise periodic de PPRO.

– Partenerul contractual recunoaște și acceptă că organizațiile de carduri pot impune penalități și amenzi PPRO în cazul în care Partenerul contractual sau comercianții săi încalcă regulile și reglementările aplicabile la nivel global ale organizațiilor de carduri. Partenerul contractual va despăgubi PPRO în totalitate și va fi considerat răspunzător pentru plata tuturor acestor penalități, amenzi și cheltuieli asociate. De asemenea, Partenerul contractual va fi obligat să plătească PPRO orice costuri sau cheltuieli pe care aceasta din urmă le suportă în scopul executării prezentului acord, în măsura în care astfel de costuri și cheltuieli au fost necesare în mod rezonabil pentru PPRO în lumina circumstanțelor. Costurile și cheltuielile din cadrul acestei clauze includ, în special, penalitățile și amenzile organizațiilor de carduri care sunt impuse direct sau indirect PPRO, în măsura în care aceste penalități și/sau amenzi sunt legate de executarea prezentului Acord. PPRO poate deduce rambursarea cheltuielilor în conformitate cu clauza 38.6 din sumele care trebuie plătite în conformitate cu clauza 10 a acestor Termeni și Condiții.

Partenerul contractual este de acord ca PPRO să obțină un gaj asupra tuturor pretențiilor la care Partenerul contractual este îndreptățit în prezent și în viitor împotriva PPRO în temeiul prezentului Acord. Gajul are rolul să asigure toate reclamațiile existente, viitoare și contingente la care PPRO are dreptul împotriva Partenerului contractual (de exemplu, drepturile de returnare și rambursare a cheltuielilor conform clauzei 38.7).

– Rambursările efectuate de Partenerul contractual sau de comercianții săi către titularii de carduri care au efectuat achiziții prin POS pot fi emise numai prin intermediul dispozitivului POS. Rambursările pentru serviciile pentru care Partenerul contractual a solicitat sau a primit plata prin PPRO în temeiul prezentului Acord pot fi efectuate numai de către Partenerul contractual prin emiterea unui voucher de credit, al cărui original trebuie predat titularului cardului. Voucherul de credit trebuie completat în totalitate și semnat în numele Partenerului contractual astfel încât să fie opozabil. Acesta trebuie depus la PPRO în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la emitere. În niciun caz nu se pot efectua plăți în numerar sau în alt mod către titularul cardului. Nu este permisă emiterea unui voucher de credit pentru tranzacțiile care nu au fost depuse anterior la PPRO. Partenerul contractual se obligă să plătească către PPRO suma creditului și taxele de servicii suportate pentru realizarea creditului. Sub rezerva primirii de către PPRO a unei astfel de plăți de la Partenerul contractual, PPRO va solicita companiei de carduri să crediteze suma creditului în contul titularului cardului.

Partenerul Contractual va solicita o autorizare din partea societății de carduri respective prin intermediul PPRO pentru fiecare tranzacție.

Partenerul contractual recunoaște că numai întreprinderile înregistrate și cu sediul în Europa pot fi conectate în scopul acceptării cardului de credit în temeiul prezentului Acord.

ASTROPAY – TERMENI DE UTILIZARE

În următorii termeni de Utilizare,„Astropay” se referă la metoda de plată directă APC sau la metoda de plată cu cardul preplătit Astropay, după caz.

– Partenerul Contractual își vinde produsele și serviciile către clienți care plătesc prin Astropay la același preț și în aceleași condiții pe care partenerul Contractual le oferă clienților care plătesc prin alte metode de plată. Partenerul Contractual nu trebuie să stabilească o sumă minimă de plată sub 10€pentru utilizarea Astropay. Astropay poate fi utilizat numai pentru plata produselor și serviciilor partenerului contractual în cazul în care există o relație contractuală directă între partenerul Contractual și Client, cu excepția cazului în care PPRO îl autorizează în scris în acest sens.

Partenerul Contractual nu trebuie:

a) să accepte plata prin Astropay pentru vânzarea de servicii sau de produse care urmează a fi realizate sau livrate de o parte, alta decât Partenerul Contractual; b) să accepte plata prin Astropay pentru produse sau servicii care sunt în afara activității normale a Partenerului Contractual; c) să accepte plata făcută de către Astropay în cazul în care o astfel de plată ar însemna ca numărul zilnic de tranzacții APC Direct sau Astropay Prepaid Card procesate de Partenerul Contractual să depășească 10.000; d) să se implice în afaceri de servicii cu jocuri de noroc; e) să accepte plata prin Astropay pentru un împrumut sau o prelungire a unui împrumut sau oricăror alte servicii financiare; sau f) să accepte plata prin Astropay pentru produse sau servicii care implică sau implică aspecte obscene, pornografice, ilegale, sau instrucțiuni privind producția de arme sau explozive; g) să nu permită nicio schimbare a adresei de livrare a clientului, după ce o cerere de autorizare a tranzacției Astropay a fost trimisă către PPRO.

Partenerul Contractual dispune și menține politici și proceduri adecvate pentru a preveni utilizarea frauduloasă a Astropay, aplicând astfel de politici și proceduri, după caz. Partenerul Contractual va furniza prompt către PPRO numărul de utilizator neidentificabil asociat unui suspect de fraudă sau o tranzacție suspectă și/sau, sub rezerva oricăror cerințe legale, oricăror alte informații relevante pe care partenerul contractual le cunoaște în legătură cu o astfel de activitate.

– Partenerul Contractual va utiliza toate procesele speciale de securitate introduse în mod rezonabil de PPRO pentru a preveni tranzacțiile frauduloase și va suporta costurile pentru implementarea acestor procese.

– Partenerul Contractual nu trebuie să accepte plata prin APC Direct dacă, din cauza circumstanțelor în care este utilizat APC Direct, partenerul contractual are motive să presupună că utilizarea APC Direct a fost frauduloasă. În cazul în care sistemele și procedurile interne ale partenerului contractual detectează un utilizator al APC Direct sau o tranzacție cu risc ridicat de fraudă, partenerul contractual trebuie fără întârziere:

a) să refuze tranzacția propusă; sau b) să inverseze tranzacția. În ambele cazuri, Partenerul contractual trebuie să notifice imediat PPRO că tranzacția propusă a fost refuzată și/sau s-a făcut inversarea tranzacției. 39.8 APC Direct este permisă numai persoanelor cu vârsta de 18 ani sau mai mult. 39.9 Partenerul contractual trebuie să prezinte în timp util PPRO, următoarele informații cu privire la fiecare Tranzacție, imediat ce s-a efectuat o astfel de tranzacție: a) Adresa de internet sigură a Partenerului contractual sau comerciantului, după caz; b) Tipul de comerciant; c) numărul și data de expirare a contului de utilizator al Astropay; d) Toate detaliile referitoare la Tranzacția propusă, inclusiv valoarea tranzacției în cauză; și e) astfel de informații suplimentare care periodic, pot fi solicitate de către PPRO.

– În ceea ce privește cardurile preplătite Astropay, Partenerul contractual va fi responsabil și va rambursa PPRO pentru orice amenzi, taxe sau penalități de neconformitate percepute de orice asociație de carduri în legătură cu tranzacțiile, iar PPRO este în orice moment îndreptățită să deducă astfel de amenzi, taxe sau penalități din contul Partenerului contractual.

RABERIL PAYOUTS – TERMENI DE UTILIZARE

Partenerul Contractual va transmite către PPRO o listă a clienților care vor primi plăți cu următoarele date corecte: numele băncii, numărul sucursalei băncii, numărul contului bancar, numele complet al beneficiarului.

–  Plățile vor fi inițiate până la ora 08:00, ora Uruguayului, în ziua lucrătoare următoare primirii unei instrucțiuni de plată autorizate de la Partenerul contractual.

– Plata integrală va fi efectuată către destinatar în moneda oficială sau în orice altă monedă autorizată de PPRO (sau în moneda oficială a țării în care se face transferul, în cazul în care țara respectivă are restricții la schimb valutar), în numerar la cursul de schimb stabilit de PPRO.

– Partenerul Contractual se angajează să nu efectueze cu bună știință sau să încerce să efectueze plăți în legătură cu tranzacțiile care constituie tranzacții ilegale și/sau se referă la conținut pentru adulți (indiferent dacă conținutul pentru adulți este legal sau ilegal în conformitate cu legislația oricărei jurisdicții aplicabile).